Xe đẩy đồ vải chữ X Xe đẩy đồ vải chữ X Xe đẩy đồ vải chữ X Xe đẩy đồ vải chữ X Xe đẩy đồ vải chữ X

Xe đẩy đồ vải chữ X

Liên hệ

Mã sản phẩm #3212

Công dụng Đẩy đồ vải, đồ laudry

Thành phần 1 Khung xe

Thành phần 2 Túi vải

Thành phần 3 Bánh xe

Phù hợp cho Nhà máy sợi, dệt, nhuộm, may mặc, xưởng wash, y tế, cơ sở sản xuất

XE ĐẨY ĐỒ VẢI CHỮ X #3212

Xe đẩy đồ vải chữ X #3212 của VietClean bao gồm Khung inox có thể xếp gấp lại được, Túy vải có thể tháo rời, 4 bánh xe di chuyển linh hoạt, dùng xe đẩy đồ vải y tế, xe đẩy đồ vải cho nhà máy may mặc, nhà máy giệt, nhà máy sợi, xưởng nhuộm, xưởng wash, các cơ sở sản xuất

Sản phẩm bạn đã xem
Copyright © 2022 - Vietclean . All Rights Reserved.