Điều khoản

[page_header]

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Vietclean luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với Vietclean

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Vietclean và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website Vietclean.net  Vietclean có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

GIỚI HẠN VIỆC SỬ DỤNG

Tất cả các sản phẩm và dịch vụ trên Web, các thông tin, tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, đồ họa, âm thanh và các thành phần khác trên Trang Web ( các “Nội dung” ) có bản quyền và sở hữu hoặc kiểm soát bởi Vietclean trừ khi có ghi chú khác . Sử dụng trái phép các nội dung trên trang web có thể vi phạm bản quyền , thương hiệu và các luật khác và các quyền sở hữu trí tuệ của Vietclean hoặc bên thứ ba . Sử dụng trái phép có thể đưa đến việc đòi bồi thường thiệt hại và/ hoặc là đưa đến một tội hình sự, kinh tế hoặc dân sự.  Nội dung từ Trang Web không thể được sửa đổi, sao chép hoặc phân phối, tải lên, đăng tải, dịch ngược, hoặc truyền đạt bất cứ cách nào, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của vietclean. 

Contact Me on Zalo