Thanh lý - Cây lau ẩm 45cm

Thanh lý - Cây lau ẩm 45cm

139.000 đ 231.000 đ

Lỗi sản phẩm Không nằm trong CLSP

Chiều cao cán 150cm

Kích thước bàn lau 45cm

Nguyên liệu Sợi lau bằng san hô

Copyright © 2022 - Vietclean . All Rights Reserved.